ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पदाधिकारी आचार संहिता २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 14:20 PDF icon पदाधिकारी आचार संहिता २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 14:02 PDF icon गाउँ कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन ) नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 14:00 PDF icon गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 13:39 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/21/2018 - 13:13 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages