FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सूर्यबहादुर भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०६१९४०
हेमचन्द्र राेइला लेखा अधिकृत लेखा ९८४२१५१८५१
राजिव कुमार पाख्रीन प्रा. स. कृषि प्राविधिक आर्थिक विकास शाखा pakhrinrajib@gmail.com ९८४२११३१३५
दोर्ण बहादुर राई अधिकृत प्रशासन ९८५२०६२०३३
सुरज राई सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ९८०७३१५०९५
प्रज्वल पोख्रेल अधिकृत ९८६२०७९२०१
दिपक राई इन्जिनियर ९८५२०५०५६३
नविन ढुङ्गेल रोजगार संयोजक ९८४२१७८२००
ज्ञान बहादुर राई नायब सुब्बा ९८५२०६१११४
नारायण प्रसाद खत्री लेखापाल ९८४२०८४८१८
सृजना हिङमाङ महिला विकास निरिक्षक ९८४२१७७६७६
हरि कुमार आले मगर ना.प्रा.स कृषि प्राविधिक ९८६२०२२५५६
कविन्द्र राई सव-इन्जिनियर ९८०७३५३६५९
दिपक मगर सव-इन्जिनियर ९८४२३६४०७२
रमा कुमारी मगर अमिन ९८१९०९८७३७
हरेन्द्र राई सवारी चालक टयाक्टर ९८०७०१२२९४
नईन्द्र तामाङ सवारी चालक ९८१६३५८८५४
विन्द्र मान राई रा.पा.स.टे ९८५२०६२४५५
किशोर मन्ञल काफ्ले एम.आई.एस अपरेटर ९८४२१७८३१०
हर्क विर राई फिल्ड सहायक ९८१९०३०५१५
खेसेमी लिम्बु फिल्ड सहायक ९८१५३१९३१४
डिक बहादुर भण्डारी सचिव ९८४२१०९५९८
विशेस्वर राई अ. सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा bisheshworrai@gmail.com ९८५२०५०८५५
विर बहादुर भण्डारी सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८०५३३१२५९
निलम सुब्बा कार्यालय सहयोगी ९८०४९७९४१०
अर्जुन भट्टराई कार्यालय सहयोगी ९८४२५८७१७९
नारायण चापागाई कार्यालय सहयोगी ९८४२१५८२४१
उमा देवी रानामगर कार्यालय सहयोगी
हर्क बहादुर राई कार्यालय सहयोगी ९८४२७७७७७१