पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गुणराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
फनक लाल चौधरी जन स्वास्थ्य अधिकृत (स्वास्थ्य) सामजिक विकास शाखा ९८४२०६९३३५
चन्द्रकला बराल महिला विकास निरिक्षक (महिला विकास) सामजिक विकास शाखा ९८४५१३४१७३
गोपाल भण्डारी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५२०५०५६२
मातृका पाण्डे पुन निर्माण भूकम्प प्राविधिक प्राविधिक शाखा matrika.panday121@gmail.com ९८०७९४०९०५