सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आहवानको सूचना

७५/७६ 11/29/2018 - 11:07 PDF icon construction_bid.pdf

बोलपत्र आहवानको सूचना

७५/७६ 10/25/2018 - 22:48 PDF icon view_tower.pdf

बिक्री तथा निकासी शुल्क अशुलीको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 10/05/2018 - 16:16 PDF icon bikri_tatha_nikasi_sulka.pdf

ढुंगा गिटी बालुवा संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

७५/७६ 08/28/2018 - 09:46 PDF icon सुचना.pdf

ओख्रे टावर सेवा शुल्क असुलीको ठेक्का बन्दोवस्तीको सूचना

७५/७६ 07/18/2018 - 11:30 PDF icon okhre.pdf

पार्किङ, सरसफाई तथा पुर्वाधार सेवा शुल्क असुलीको ठेक्का बन्दोबस्तीको सूचना

७५/७६ 07/09/2018 - 16:17 PDF icon Thekka.pdf

गाउँपालिका वस्तुगत विवरण (प्रोफायल) निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

७४/७५ 06/12/2018 - 12:53 PDF icon Profile_suchana.pdf

सोलार सिस्टम खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

७४/७५ 06/05/2018 - 12:52 PDF icon solar_system_suchana.pdf

ट्याक्टर 4WD आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

७४/७५ 06/05/2018 - 12:46 PDF icon tractor_suchana.pdf

तारजाली (Gabin Boxes) खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

७४/७५ 05/23/2018 - 12:42 PDF icon तारजाली_खरिद.pdf

Pages