साँगुरीगढी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
44% (4 votes)
ठिकै
56% (5 votes)
नराम्रो
0% (0 votes)
Total votes: 9