साँगुरीगढी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
36% (4 votes)
ठिकै
55% (6 votes)
नराम्रो
9% (1 vote)
Total votes: 11