साँगुरीगढी गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
57% (4 votes)
ठिकै
43% (3 votes)
Total votes: 7