FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 14:16 PDF icon Download File.pdf
अपाङ्गता भएका व्यत्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 11/25/2019 - 13:09 PDF icon परिचय-पत्र.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 11/25/2019 - 13:03 PDF icon Merged_File.pdf
आर्थिक ऐेन २०७६ ७६/७७ 11/25/2019 - 13:00 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 02/15/2019 - 16:39 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:15 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, 2075.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:13 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:13 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:11 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवामा छनौट गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:09 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवा कार्यविधि २०७५.pdf

Pages