FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 11:56 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कृृषि व्यवसाय प्रवर्ध्दन ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/24/2020 - 11:55 PDF icon साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कृषि व्यापार प्रवर्द्धन ऐन २०७६.pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/16/2020 - 13:58 PDF icon विनियोजन एैन २०७७ Final .pdf
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/16/2020 - 13:58 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७ .pdf
शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 14:16 PDF icon Download File.pdf
अपाङ्गता भएका व्यत्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 11/25/2019 - 13:09 PDF icon परिचय-पत्र.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 11/25/2019 - 13:03 PDF icon Merged_File.pdf
आर्थिक ऐेन २०७६ ७६/७७ 11/25/2019 - 13:00 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 02/15/2019 - 16:39 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/01/2018 - 23:15 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, 2075.pdf

Pages