FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
जयराम श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत jaya.xtha@gmail.com
हेमचन्द्र राेइला लेखा अधिकृत सातोैँ लेखा 9842151851
दोर्ण बहादुर राई सूचना अधिकारी छैठोै प्रशासन suchanaadhikari@sangurigadhimun.gov.np ९८५२०६२०३३
ज्ञान बहादुर राई अधिकृत छैठोै ९८५२०६१११४
प्रज्वल पोख्रेल अधिकृत छैठोै ९८६२०७९२०१
सुमन राई इन्जिनियर छैठोै sumansampangraii@gmail.com 9842353662
गंग बहादुर कट्टुवाल अधिकृत छैठोै शिक्षा 9842221376
राजिव कुमार पाख्रीन अधिकृत छैठोै कृषि विकास शाखा pakhrinrajib@gmail.com ९८४२११३१३५
दिपक राई इन्जिनियर छैठोै ९८५२०५०५६३
सुरज राई सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत छैठोै ९८०७३१५०९५
नविन ढुङ्गेल रोजगार संयोजक छैठोै ९८४२१७८२००
इन्दु घिमिरे सव-इन्जिनियर ९८४२७६४७८९
उत्सव श्रेष्ठ सव-इन्जिनियर ९८४९६६२१२५
पोषन श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर ९८४३६९२३३६
सुदिप कुमार भट्टराई लेखापाल आर्थिक प्रशासन 9842438761
सृजना हिङमाङ महिला विकास निरिक्षक ९८४२१७७६७६
हरि कुमार आले मगर ना.प्रा.स कृषि प्राविधिक ९८६२०२२५५६
गणेश रेग्मी आ.ले.प आर्थिक प्रशासन ९८४२४३२१०२
खिरमाया राई प.स्वा.प्रा पशु विकास ९८४१९१७९७७
अम्बिका सुवेदी प्रा.स शिक्षा ९८६२१४१७६०
विशेस्वर राई अ. सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा bisheshworrai@gmail.com ९८५२०५०८५५
राज बहादुर धरला सचिव वडा ७ र ८ ९८४८२४००५५
गोविन्द मगर सचिव ९८५२०५०८०५
पुस्तका शर्मा प्रशासन ९८६२१६५६३१
गणेश यादव स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८५२०३८८२२
कविन्द्र राई सव-इन्जिनियर ९८०७३५३६५९
किशोर मन्ञल काफ्ले एम.आई.एस अपरेटर ९८४२१७८३१०
नुना श्रेष्ठ प्रशासन ९८६२१४०४४१
रत्न बहादुर राई अ. सव ओभरसियर ९८४२४९९१४५
दिपेश ढकाल अ. सव ओभरसियर ९८६५३५५००५
कोपिला पोैडेल अ. सव ओभरसियर ९८६३७८२१६३
उदेश कुमार अधिकारी अ. सव ओभरसियर ९८०७८५८६६३
विन्द्र मान राई खा.पा.स.टे ९८५२०६२४५५
गणेश भण्डारी सचिव ९८४२५९३५०९
दिपक बास्तोला सचिव ९८६२८०९९११

Pages