FAQs Complain Problems

शैक्षिक सत्र २०७५ सालको SEE परिक्षामा उत्कृष्ट GPA हाँसिल गर्न सफल छात्र / छात्रा तथा उत्कृष्ट GPA हाँसिल गराउन सफल विषयगत शिक्षक / शिक्षिका सम्मान कार्यक्रम ।