FAQs Complain Problems

सूचना

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ राम मा.बि लेउतिटार, वडा नं. १ कार्यलय,वडा नं. ३ मादेन बजारको ड्रनेज,, जलकन्या विद्यालयको नँया भवन निर्माण,बेसिटोल-इनामे जोडिने ग्रामीण सडक, मादेन-बेगना सडकको नाली निर्माणको साँगुरीगढी गाउँपालिकाको टोलीको स्थलगत अनुगम ।