FAQs Complain Problems

पाथिभरा मन्दिर

Read More

भेडेटार बजार

Read More

साँगुरीगढीको गढी

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Email:
rumdalijitendra@gmail.com
Phone:
९८५२०६१९०१
उपाध्यक्ष
Email:
Phone:
९८५२०६१९०२

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
तह :
रा.प. तृतिय
Email:
Phone:
९८५२०६१९४०
लेखा अधिकृत सातोैँ
तह :
सातौ
Email:
Phone:
अधिकृत सातौँ
तह :
सातौँ
Email:
suchanaadhikari@sangurigadhimun.gov.np
Phone:
९८५२०६२०३३
इन्जिनियर छैठोै
तह :
Email:
Phone:
९८५२०५०५६३